Информация при щета

В случай на ПТП:

 • Обадете се и регистрирайте събитието в КАТ на телефон тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място.
 • Незабавно уведомете Застрахователя на посочените телефони в общите условия.
 • Представете увреденото МПС за оглед в ликвидационен център на застрахователя;
 • Можете да отстраните щетата в един от доверените сервизи в най-кратки срокове.
 • В случай на леко ПТП ,когато и двамата участници са изяснили причините за настъпването на произшествието се попълва двустранен протокол, който можете да изтеглите от тук (необходими са Ви две копия).
 • Инструкция за попълване на двустранен протокол можете да изтеглите от тук.
 • Доклад до застрахователя можете да изтеглите от тук.

В случай на кражба,природно бедствие или пожар;

 • При кражба незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало последно МПС-то.
 • При природнo бедствиe се свържете с Метеорологична служба на тел.090012015;
  при пожар се свържете с Противопожарна служба на тел. 160 или тел.112;
 • Поискайте служебна бележка.
 • Уведомете застрахователя, в най-кратък срок и обяснете обстоятелствата по настъпване на събитието.

Необходими документи

 • Застрахователната полица в оригинал
 • Малък талон на МПС
 • Свидетелство за управление на МПС на управляващия водач при настъпване на ПТП
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др.)
 • Удостоверение за преминат технически преглед на МПС