Професионална отговорност

Професионална отговорност

в проектирането и строителството

Професионална отговорност

проектиране и строеж на конкретен обект