Част от нас

Автоасистанс

Сключи онлайн

Застраховка „АвтоАсистанс“ предлага денонощна помощ на авариралият автомобил и пътниците в него, в случай на инцидент при пътуване. При необходимост се осигурява медицинска помощ на пътника в автомобила. Застраховка „Автоасистанс помага с  плащане на разходи за настаняване и транспорт в случай на настъпил инцидент.

Има  доста променливи, които влияят върху общата ценаза репатриране на автомобил, особено в западно европейски страни, а и не само. Леките, средните и тежкотоварните автомобили правят огромна разлика в общата цена.

Без включването на редица „променливи “, начална цена за репатриране на автомобил в чужбина обикновено варира между  $100 - §200.

Променливите, които често са причина за многократно увеличение на началната цена за репатриране са:

 • Магистрални такси.
 • Нов клиент на репатриращата компания, стар клиент или автосервиз. Всеки получава различно ценообразуване.
 • Дали автомобила е катастрофирал и е встрани от пътя, аварирал на средата на поле или е обърнат и намиращ се в река.
 • Трябва ли да се транспортира в различна държава.
 • Има ли нужда автомобила  да се транспортира и престои в сервиз за времето (често дни) нужно на застрахователната компания да инспектира щетите. 

Всичко тези променливите често водят до нарастване на разходите по репатриране до хиляди долари.

Покритието по застраховката включва:

 • Организиране и заплащане на разходите по осигуряване на техническа помощ в случай, че автомобилът не е в движение поради ПТП или повреда.
 • смяна на спукана гума на автомобил и помощ за стартиране на двигателя при акумулатор с недостатъчен заряд.
 • Транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз, ако ремонтът не може да бъде извършен на място.
 • Транспортиране на всички пътници в автомобила от мястото на ПТП до най-близкия населен пункт, от който може да се извърши връщането им до дома с обществен транспорт.
 • Резервиране и заплащане на хотел до лимита, посочен в застрахователната полица – в зависимост от конкретния случай.
 • Транспортиране до център за спешна медицинска помощ вследствие на ПТП.
 • Осигуряване и заплащане на специализиран транспорт до дома след приключване на лечението, ако е необходимо.

Автоасистанс се предлага в следните варианти:  

За България 

 • Програма „Старт 1“– обхваща територията на цялата страна с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, посочено в полицата.
 • Програма „Старт 2“– с разширено териториално покритие, т.е. включва и територията на местодомуване на автомобила до осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.
 • Програма "Старт 3" - разширено териториално покритие и осигуряване на техническа помощ за смяна на място на увредена гума (заедно с джантата) и за стартиране на двигателя при акумулатор с недостатъчен заряд.

За чужбина

 • Осигурявате си денонощна помощ при неизправност на автомобила, кражба или грабеж извън територията на Р България.

Срок: 

 • Максималният срок е 1 година
 • Предлага се и в краткосрочен вариант:  6 м., 3 м., 1 месец и 14 дни

Чрез нашия партньор „Корис България“ ООД, ние ви осигуряваме:

 • Ремонт на автомобила на място и заплащане на разходите за него до лимита, посочен в полицата.
 • Транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз, в случай, че ремонтът не може да бъде извършен на място.
 • Осигуряване и заплащане на разходите за хотел в случай, че ремонтът на автомобила не може да бъде извършен веднага.
 • Заплащане на разходите за паркинг на неизправния автомобил за срок, не по-дълъг от 3 дни и до лимита, посочен в полицата.
 • Организира се бракуване на автомобила в съответната държава, заплащат се разходите за него и за връщането на водача и пътниците до България, ако автомобилът не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен.
 • Осигурява се автомобил или се заплащат разходите за хотел на застрахованите лице за периода на издирване, ако автомобилът стане обект на кражба или грабеж. В случай, че автомобилът не бъде открит в рамките на 48 часа, се заплащат разходите за завръщането на пътниците в България.
 • Ако водачът претърпи телесни увреждания или болест и не е в състояние да управлява автомобила, а никой от пътниците не е правоспособен водач, се осигурява една от следните услуги: връщане на пътниците в България; пътуване на посочено от застрахования лице от България до мястото, където се намират, с цел да поеме управлението на автомобила и пътниците в него.
 • Организиране на репатрирането на тленните останки до мястото за погребение в България и заплащане на разходите за репатрирането, ако водачът или някой от пътниците почине в резултат на ПТП.

Срок: 

 • Максималният срок е 1 година

Предлага се и в краткосрочен вариант:  6 м., 3 м., 1 месец и 14 дни

За България позвънете на тел.: 
0800 13 014 
7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, ние ви осигуряваме необходимата помощ.

За чужбина позвънете на тел.:
+359 2 950 50 10
+359 2 950 50 11
+359 897 337 707

За Ваше удобство обслужването по застраховката в чужбина се осъществява от нашите партньори Coris 24/7 и на български език. Можете да се свържете с тях на имейл operations(at)coris.bg

Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани с всички застраховки, които предлагаме.

Сключи онлайн

Заяви онлайн