Част от нас

Автокаско

Сключи онлайн

Автокаско е доброволна застраховка, която предлага възможност за пълна застрахователна защита на вашето МПС, в случай на природни бедствия (буря ,ураган, градушка, наводнение, гръм (мълния), снежно и/или ледено натрупване, морски вълни; свличане или срутване на земни пластове, авария на водопроводни , паропроводни и др. инсталации), кражба, пожар, злоумишлени действия на трети лица, ПТП. Този тип застраховка може да включва всички, или част от възможните покрития, според предпочитанията на клиента.

За сключване на застраховката се изисква Свидетелство за регистрация(талон) на автомобила. 

Повечето застрахователни компании изискват автомобилът да бъде обезопасен с действаща аларма, а в някои случаи се изисква монтирането на допълнително средство за защита. 

Задължително изискване е МПС да премине оглед и заснемане при съответнияЗастраховател.

Изключени рискове:

Автокаско НЕ покрива щети в следните случаи:

  1. Управление от неправоспособен водач или без валидно свидетелство за управление на ППС, или спряно от движение. 
  2. Управление на ППС под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества от водача или когато е отказал, или с действията или бездействията си е осуетил извършването на алкохолна проба при ПТП, или напуснал самоволно ПТП. 
  3. Користна цел, инсценирано застрахователно събитие, умишлени действия или бездействия на Застрахования и/или лице, в съучастие, с който и да е член на семейството му, представители и/ или лица на работа при него. 
  4. 3.1 ПТП причинено от водач, който в момента на събитието се е опитвал да избегне наказателна или административно - наказателна отговорност.
  5. Представени неверни данни за ППС при сключване на застраховката, при доказване на застрахователното събитие или при оценка на щетите.
  6. Кражба на цяло ППС в случай, че се докаже по безспорен начин, че застрахованото ППС е оставено: незаключено, незатворено, с ключ на стартера, с изключена, неизправна или демонтирана сигнално-охранителна система, или в  ППС е оставен: ключ/ове на ППС, дистанционно за сигнално-охранителната система или свидетелство за регистрация на ППС, съответно свидетелството за регистрация - част I и/или част II.
  7. В случай на война или военни действия.
  8. Други, според Общите условия на конкретния застраховател.

​​​​​​​Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани с всички застраховки, които предлагаме.

 

Сключи онлайн

Заяви онлайн