Част от нас

Сключи онлайн

КАКВО ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Покриване на разходите за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период.
 • Лечениеилихирургичнанамеса в специализиранилечебнизаведения в ця лсвят.
 • Второ лекарско мнение по поставена диагноза за включените в покритието заболявания.
 • Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница.
 • Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област, в цял свят.
 • Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • Злокачествено новообразувание.
 • Байпас на коронарната артерия.
 • Смяна на сърдечна клапа.
 • Неврохирургия.
 • Трансплантация на органи от живи донори.
 • Трансплантация на костен мозък.

ПРЕДИМСТВА НА ЗАСТРАХОВКАТА:

 • Осигурява достъп до най-добрите медицински експерти в цял свят.
 • Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света.
 • Лечение в най-добрите международни болници.
 • Финансоводостъпен продукт за здравето на цялото семейство.
 • Бърза, лесна и удобна процедура при предявяване на претенция.
 • Улеснена процедура по сключване на застраховката.
   

Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани с всички застраховки, които предлагаме.

Сключи онлайн

Заяви онлайн