Част от нас

Автокаско от Лев Инс с бонуси

Застраховка “Автокаско” покрива следните рискове:

 •  Пожар и природни бедствия
 •  Пътно-транспортно произшествие
 •  Удар на паркинг
 •  Злоумишлени действия на трети лица
 •  Кражба на цяло МПС
 •  Грабеж на цяло МПС
 •  Покритие за чужбина

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

 •  Най-съвремените мерки за защита срещу кражба и други посегателства
 •  Денонощен асистанс и помощ на пътя при ПТП и авария
 •  Регистриране на застрахователно събитие и завеждане на претенция
 •  Оглед на място и насочване в сервиз
 •  Указания за последващи действия;
 •  Охраняем паркинг
 •  Смяна на гума – веднъж през срока на застраховката
 •  Подаване на ток – веднъж през срока на застраховката
 •  Доставка на гориво – веднъж през срока на застраховката
 •  Асистънс за чужбина
 •  Официален сервиз за леки МПС над 30 000 лв., без значение от година на производство

ДЕНОНОЩЕН КАСКО АСИСТЪНС ЗА БЪЛГАРИЯ

При настъпване на покрито по условията на застраховката събитие, чрез обаждане на Кол-център на телефон 0800 15 333, ЗК „Лев Инс” АД осигурява следните безплатни услуги:

 •  Помощ на пътя
 •  Регистриране на застрахователно събитие и завеждане на претенция
 •  Оглед на място и насочване в сервиз
 •  Указания за последващи действия
 •  Охраняем паркинг

Предлагани услуги за леки МПС до 9 места и до 3,5 тона общо тегло:

 •  Смяна на гума – веднъж през срока на застраховката
 •  Подаване на ток – веднъж през срока на застраховката
 •  Доставка на гориво – веднъж през срока на застраховката

КАСКО АСИСТЪНС ЗА ЧУЖБИНА

Обект са леки МПС до 12 г. от дата на производство, до 9 места и до 3,5 тона общо тегло, лекотоварни МПС между 3,5 и 7,5 тона общо тегло и товарни МПС над 7,5 до 40 тона общо тегло.

Териториално покритие – Европа, Русия /Европейска част/ и Турция, с изключение на Исландия, Гренландия, Шпицбирген, Канарски острови, Мадейра и Азорски острови.

Размер на застрахователното покритие:

Леки – Осигуряване на пътна помощ-партньор; Пътна помощ на място /ремонт/ – до 250 Евро на случай в чужбина; Извозване /репатриране/ – до 250 Евро на случай в чужбина; Аварийно изтегляне – до 250 Евро на случай в чужбина. Всички останали разходи над лимита са за сметка на клиента. Услугите могат да се ползват до 5 пъти в рамките на една календарна година;

Лекотоварни – Осигуряване на пътна помощ-партньор; Пристигане на екип механици до 45 минути в цяла Европа; Пътна помощ на място /ремонт на място/ – с лимит до 300 Евро в чужбина или аварийно изтегляне – с лимит до 500 Евро в чужбина;

Товарни – Осигуряване на пътна помощ-партньор; За Европа – Фиксирани цени за ремонт и сервиз на гуми, фиксирани цени за услуги по сигурността /плащане на глоби/; За Австрия, Германия, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Словения, Полша, Италия – фиксирани цени за пътна аварийна помощ, фиксирани цени за аварийно теглене на буксир; Всички разходи са за сметка на клиента.

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя.

Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани с всички застраховки, които предлагаме.