Част от нас

Алианц


Основано на 22 март 1991 г. ЗПАД „България“ е първото частно застрахователно дружество на българския пазар, а от 1999 г. вече е част от групата на Алианц. Със стабилен темп на развитие през годините, дружеството е сред водещите компании на застрахователния пазар. 

Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.

Повече от 1 169 090 уникални индивидуални клиенти и над 42 299 бизнеса ползват финансовите услуги на Алианц България.

Компании от групата на Алианц България:
ЗАД Алианц България – общо застраховане;
ЗАД Алианц България Живот – животозастраховане;
ЗАД Енергия – застраховане на енергийния сектор;
ПОД Алианц България – допълнително задължително и допълнително доброволно
пенсионно осигуряване;
Алианц Банк България – пълно банково обслужване;
Алианц Лизинг България – лизинговане на автомобили, машини и оборудване.

гр. София, бул. Христофор Колумб 80, ет.6 

Телефон: +359 2 995 1843, Факс: +43 1 525 03-885 
Ел.поща: service.bg@allianz-assistance

Застрахователни продукти

Пътуване в чужбина от Алианц Научи повече