Част от нас

Армеец

Различното, "новото" развитие на Армеец започва през 2002 г., когато Химимпорт придобива мажоритарен дял в дружеството. Днес Армеец е вече утвърдена и добре позната марка на българския пазар.

Целите, които Армеец следва през годините, са да се развива с изпреварващи пазара темпове като запазва диверсификацията на портфейла си и поддържа финансовата стабилност на компанията. Нашият принцип е, че всеки проблем има решение, че моралът е задължителен, а формулата за нашия успех е: "Ясно и точно дефиниране на целите и мотивацията на екипа".

В осъществяването на своята дейност, ЗАД Армеец последователно и целенасочено се придържа към следните принципи и норми:

  • Честност и почтеност – спазване на законовите и етичните норми при изпълнение на задълженията;
  • Компетентност и професионализъм – високо качество на обслужване, предоставено от добре обучени, всеотдайни и мотивирани служители;
  • Иновация и ефективност – бързо и успешно идентифициране и удовлетворяване на потребностите на клиентите.

гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2
Телефон: +359 (0)700 1 39 39, Факс: +359 (0)2 8119103
Ел. поща: office@armeec.bg

Застрахователни продукти

Промоция по имуществено застраховане Научи повече