Част от нас

Булинс

ЗД „БУЛ ИНС” АД  е общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г. Лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г. с капитал от  44.5 млн. лв.

БулИнс е организирало презастрахователната си политика в програма, съответстваща на стратегическите цели за развитие на компанията.

Всички презастрахователни договори на компанията са пласирани на Лондонския презастрахователен пазар при първокласни презастрахователни компании с дългосрочен кредитен рейтинг минимум „А-“,  съгласно класификациите на световните рейтингови агенции.

гр. София, бул. Джеймс Баучер № 87
Национален телефон: 0700 1 66 33