Част от нас

Generali

Дженерали оперира на българския пазар от 2006 г. Дженерали България притежава и собствен медицински център - Дженерали Закрила Медико-дентален център. Едно от най-ценните предимства на  групата е предлагането на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, иновативни решения в областта на общото застраховане, медицинските застраховки, програми за работодатели, предоставени по линия на Generali Employees Benefit – специализирана компания в групата на Дженерали.

През м. декември 2015г. успешно приключи процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ в Дженерали Застраховане АД, което създаде шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България.

бул. "Княз Ал. Дондуков" 68,  1504 София
information.bg@generali.com
Тел.: +359 2 9267 111