Част от нас

Групама

Групама в България е част от френския гигант в застраховането Групама Груп. На българския пазар компанията присъства от 2008 г. като придобива двете застрахователни дружества „ДСК Гаранция“ и става техен едноличен собственик. През 2009 г. официално дружествата са преименувани на "Групама Застраховане" ЕАД и "Групама Животозастраховане" ЕАД. Групама Животозастраховане ЕАД извършва дейност съгласно Разрешение за извършване на застрахователна дейност 01 ЖЗ / 01.07.2004, а "Групама Застраховане" ЕАД извършва дейност съгласно Разрешение за извършване на застрахователна дейност 01-ОЗ / 05.05.2005. 

Застрахователните дружества са асоцииран партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно сътрудничество. В резултат на успешното си съвместно партньорство с Банка ДСК през 2011 г. "Групама Животозастраховане" е отличена с наградата "Най-добър комбиниран финансов продукт"  за застраховка „Живот, свързан със структуриран бонд“.

гр. София 1124,  бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3
тел.: 0700 123 32, за щети: 0700 123 32