Част от нас

Задължителна медицинска на чужденци

Задължителна медицинска застраховка на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р.България или преминават транзитно през страната, се сключва на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р.България или преминават транзитно през страната, при условие че нямат здравна или медицинска застраховка, валидна за територията на Р.България.

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

Чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р.България или преминават транзитно през страната:

  • За краткосрочно пребиваващи се считат лицата, които пребивават в страната ни не повече от 90 дни.
  • За продължително пребиваващи се считат лицата, които пребивават в страната ни не повече от 1 година.


KАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Медицински разходи за лечение и болничен престой

В обсега на застрахователната отговорност се включват всички необходими разходи, извършени от застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, настъпили за първи път по време на действието на застрахователния договор.

 Медицински разходи за спешна дентална помощ

В обсега на застрахователната отговорност се включва дентална помощ, като покритието обхваща само спешно възникнали внезапни състояния при следните дентални услуги:

  • инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина;
  • изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
  • контролен преглед след услугите по т. 1 и 2;
  • неотложни състояния след използваните дентални процедури.

В обсега на задължителната медицинска застраховка се включват и документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.


КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ? 

Застрахователната премия зависи от:

  • срока на застраховката;
  • възрастта на застрахованото лице


КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховката се сключва без попълване на предложение, с издаване на застрахователна полица.

Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани с всички застраховки, които предлагаме.

Заяви онлайн